معرق سیدالشهدا

 
تابلو معرق مینیاتور لیلی
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
میز معرق با طرح هندسی اسلامی
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
تابلو معرق مینیاتور لیلی
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
نقش برجسته ی بزکوهی
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
تابلو معرق مینیاتور ظهر عاشورا
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
تابلو معرق برجسته خطی با عنوان (نفس بادصبا مشک فشان خواهد شد )
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
تابلو معرق حجمی
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
تابلو معرق خطی مزین بهآیه ی شریفه ی ان یکاد
نویسنده : علیرضا مستقیم - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٦
 


 
 
← نمونه ی کارهای ساخته شده بعد